Jognyilatkozat és a horvat.utazas.hu oldal felhasználási feltételei

 

 

A www.horvat.utazas.hu oldalon nyújtott szolgáltatásokra a következőkben maghatározott Felhasználási feltételek vonatkoznak.


A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.


A honlapon történő böngészés regisztráció nélkül, ingyenesen végezhető, az oldal használatával egyidejűleg Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételekkel nem ért egyet, vagy azokat nem fogadja el, kérjük ne használja honlapunkat.


A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű és nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé, ezért Önnek nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a www.horvat.utazas.hu oldalon megszerzett információt vagy szolgáltatást.


A www.horvat.utazas.hu oldalon szereplő nevek, logók, grafikák, képek, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.


A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda nem tehető felelőssé a www.horvat.utazas.hu oldalon fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért.

A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda minden az oldalon fellelhető - nem szerződésszerűen felhasznált - információból eredő kárért kizárja felelősségét.

A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda mindent megtesz azért, hogy a www.horvat.utazas.hu oldalon található anyagok, információk vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol.

A www.horvat.utazas.hu oldalon elérhető ajánlatok, információk rendszeresen bővülnek, módosulnak. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.


A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a www.horvat.utazas.hu oldalon található ajánlatokat, anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat.


Ha egy szolgáltatás igénybevétele adat megadási kötelezettséggel jár,
a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint kérjük, hogy aktuális, teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre az adott űrlap kitöltését.


A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda a szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot jogszabály szerint,
az adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeli.


A www.horvat.utazas.hu oldalon szerepelnek külső oldalakra vonatkozó linkek, amelyek nem tartoznak a JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda szerkesztési hatáskörébe, ezért az ott szereplő információkért, tartalmakért azok naprakészségéért nem vállalunk felelősséget.


A www.horvat.utazas.hu oldalon megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek.

A JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda által forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeket kizárólag csak a megrendelt szolgáltatások alapján létrejött utazási szerződésben foglaltak határozzák meg.
Az utazási szerződés az Utas és az Utazásszervező között írásban kötött szerződéssel, a foglalásra kizárólag írásban küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint és az aktuális részvételi díj megfizetése után jön létre.
A visszaigazolás után történő aktuális részvételi díj fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, amely az Utazási szerződés létrejöttét jelenti  az abban foglaltak alapján és az Utazásszervező Általános Szerződési Feltételei szerint. A díjfizetést követően a szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a JADRAN HOLIDAYS Utazási Iroda részére.
Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei valamint az adott utazásra vonatkozó Utazási szerződésben rögzített feltételek az irányadóak.